Personal Coaching

Persoonlijke beweging

Personal Coaching van Roel van As brengt je gegarandeerd in beweging in je privé- en/of werksituatie. Om ruimte voor die beweging te creëren, hanteert Roel een coachingsstijl, die zich enerzijds kenmerkt door relativering, humor en warme oprechtheid. Anderzijds is zijn stijl to-the-point en scherpzinnig. Hij windt er geen doekjes om en is altijd respectvol en integer. In zijn coachingsaanpak, die bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, maakt hij je bewust van je authentieke kern, je normen en waarden, je persoonlijkheid en hij duidt samen met jou de omgeving waarin je leeft en werkt.

Nieuwe energie

Op deze wijze verkent Roel met welke houding en met welk gedrag je je manifesteert in deze context en wat effectief en efficiënt gedrag is. Zo maakt hij je bewust van “wat er speelt in jouw leven”, waarbij er nieuwe energie en ruimte voor beweging worden gecreëerd. Hij helpt je, vanuit je authentieke kern, om die ruimte effectief te benutten. Dus om intrinsiek gemotiveerd jouw houding en gedrag te veranderen. In zijn coachingsproces zoekt hij de diepgang op.

Coaching-on-the-job

Als er behoefte is aan het creëren van nieuwe openingen in de werksituatie, kan Roel je ook coachen in jouw specifieke werkomgeving. Dan verkent hij je authentieke kern, normen en waarden en persoonlijkheid en hoe je daarmee omgaat in de context van je werk. Op een betrokken manier helpt hij je dan, om jezelf krachtiger en gemotiveerder te manifesteren in het uitvoeren van je taken én om met zelfvertrouwen (nieuwe) verbindingen aan te gaan met collega’s en leidinggevenden.

Mobiele ondersteuning

Roel coacht je meestal via persoonlijke gesprekken, maar er kunnen situaties ontstaan, waarin er direct behoefte is aan advies of een luisterend oor. Tracé biedt daarom mobiele ondersteuning, wat betekent dat je altijd, adhoc telefonisch contact kunt opnemen met Roel.

Resultaat

Personal Coaching van Tracé brengt je gegarandeerd verder. Met nieuwe inzichten, motivatie en zelfvertrouwen.