Intervisie

De weg naar zelfoplossend vermogen

Met intervisie worden medewerkers gemobiliseerd om van elkaar te leren, zodat de kwaliteit van het werk en het werkplezier worden bevorderd. Via intervisie stimuleren we het zelfoplossend vermogen van betrokkenen. We creëren de voorwaarden om uzelf als deelnemer kwetsbaar en open op te stellen en kritisch naar de eigen werkwijze te kijken. Tracé geeft vorm aan een veilige omgeving waarin collega’s elkaar feedback geven en elkaar ondersteunen en inspireren.

De dagelijkse praktijk staat centraal

Voor de intervisie-workshops wordt gebruik gemaakt van praktijkcases en probleemstellingen van de deelnemers. Om langs een structuur van spelregels, werkwijze en methodiek elke deelnemer te ondersteunen bij het verhelderen en oplossen van het gedefinieerde probleem. Groepsleden leren middels vraagstelling en observatie om hun collega te helpen, zowel tijdens de intervisie-workshops, als in het dagelijkse werk op de afdeling of in de organisatie.

Resultaat

Intervisie door Tracé versterkt de professionaliteit, het zelfvertrouwen en de motivatie van elke medewerker in het eigen werk én heeft het een versterkend effect op de verdieping van de samenwerking in de organisatie.