Leiderschapsontwikkeling en cultuur

Leiderschap als succesfactor

Leiderschap en cultuur krijgen de laatste jaren een steeds prominentere rol in de bedrijfsvoering. Zij zijn cruciale succesfactoren geworden voor een organisatie. De cultuur, dat wil zeggen de feitelijk waarneembare houding en gedrag gebaseerd op de gezamenlijk gedefinieerde waarden en normen, wordt met name gevoed en ontwikkeld door de leiderschapsstijl.

Verandering vraagt om (nieuw) leiderschap

Een organisatie verandert zichzelf niet. Een veranderende organisatie is het gevolg van menselijk handelen en leidinggevenden nemen daarin het voortouw. Gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van missie, visie en strategie, rollen en verantwoordelijkheden, alsmede een eenduidige leiderschapsstijl en voorbeeldgedrag, heldere communicatie en aanspreekbaarheid bieden de leidinggevenden handvatten voor succes. Daarnaast is een aantal vaardigheden voor de leidinggevende essentieel (zie Vaardigheden voor de leidinggevende).

Resultaat

Leiderschapsontwikkeling door Roel van As leidt gegarandeerd tot een doelgerichte en effectieve leiderschapsstijl bij leidinggevenden en daardoor tot een beter en met enthousiasme presterende organisatie.