Over Tracé

Roel van As

Roel van As, oprichter van Tracé, heeft door zijn gevarieerde werkervaring en opleiding een brede, toegepaste kennis opgedaan omtrent mens, management en motivatie. Zijn passie ligt in het creëren van beweging bij mens en organisatie. Scherpzinnigheid en humor zijn de basiselementen van zijn stijl, waarbij altijd wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid in de relatie. Confronterend en respectvol komt hij tot de kern, om van daaruit een nieuw perspectief te bieden.

Telefoonnummer: 06-29064070

Historie

Tracé is opgericht in 1998 en adviseert en begeleidt sindsdien organisaties en afdelingsteams bij verandering van cultuur en leiderschapsstijl. Cultuur en leiderschap blijken bij organisatieverandering essentiële succesfactoren te zijn om mensen gemotiveerd in een gewenste beweging te krijgen.

De cultuur, de gezamenlijk bepaalde waarden en normen van de organisatie, wordt met name door de leiderschapsstijl gevoed en ontwikkeld. Daarnaast zijn mensen tegenwoordig zelfbewuster en mondiger geworden. Zij hebben ruimte nodig om optimaal te presteren en om creatief te blijven.

Tracé heeft sinds 1998 succesvolle cultuur- & leiderschapsprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd voor bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Van daaruit is er een breder dienstenaanbod ontwikkeld en biedt Tracé Personal Coaching, Team Coaching, Organisatie Coaching, Outplacement Begeleiding, Intervisie, Vaardigheden voor de leidinggevende, naast Cultuur- & Leiderschapsprogramma’s aan om organisaties, teams en individuen te ondersteunen bij het creëren van beweging.

Filosofie

We creëren context en ruimte en daardoor energievoor verandering. We zetten mensen daarmee in hun authentieke kracht, voor zichzelf, de afdeling en de organisatie.

Gelijkwaardigheid

Onze benadering is van mens tot mens, waarbij we uitgaan van wederzijdse verantwoordelijkheid.

Vanuit vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor iedere relatie die wij aangaan. Openheid, eerlijkheid en integriteit zijn hiervoor het fundament.

Respect

We benoemen wat we waarnemen, de ander in zijn waarde latend.

Verbinding

We richten ons op de verbinding van de mens met zichzelf en met zijn omgeving.

Betrokkenheid

We voelen ons betrokken bij het individu, de afdeling en het team waarmee we werken.