Tracé Ontwikkelingspad

Briefing door klant

Tracé gaat met (eind)verantwoordelijken voor een organisatie of afdeling in gesprek over de gepercipieerde problematiek, de spelende issues of de gewenste beweging. Er wordt dan een eerste afbakening gedaan ten aanzien van de doelgroep en de uitgangspunten van de opdracht.

Exploratie

Op basis van eerste afbakening en uitgangspunten maken we in deze fase een heldere analyse en geven we inzicht in wat er leeft in de organisatie, binnen de afdeling of bij het individu, inclusief de omgeving. We maken volstrekt duidelijk “wat er speelt”, “waar het vastzit” en wat “authentieke kracht” is. We geven op deze wijze inzicht in de gepercipieerde problematiek in relatie tot de échte problematiek. Tracé toetst de echte problematiek aan de eerder gegeven briefing en aan (eventueel) geformuleerde missie/visie statements, strategie en waarden. Tracé benoemd in deze analyse ook onderwerpen zoals bijvoorbeeld belemmeringen, ineffectief en inefficiënt gedrag en onverwerkte emoties. Tracé benoemt de kern, om daarop door te pakken, richting te kiezen en de beweging te bepalen. In deze fase wordt de definitieve omvang en worden de uitgangspunten van het project vertaald naar een definitieve opdrachtformulering.

Beeldvorming & Bewustwording

In deze fase gaat Tracé vanuit de analyse en de kern met de doelgroep aan de slag en schept bij hen beeldvorming en bewustwording van:
- Wat koers & context is
- Welke belemmeringen er zijn en hoe je die wegneemt
- (Onverwerkte) emoties en hoe je daarmee om kunt gaan
- Houding & gedrag is en hoe je dat verandert
Tracé maakt je zo bewust van datgene waar het om gaat binnen de organisatie, de afdeling of bij het individu; van het “waar zijn we/ik van?” en “waarin maken wij/ik het verschil?”.

Intrinsieke motivatie

Tracé creëert in deze fase de ruimte om intrinsiek gemotiveerd te veranderen. Tracé inspireert om de eigen rol daadwerkelijk op te pakken in het dagelijkse werk; om verantwoordelijkheid te nemen; om zelf de regie over het eigen werk te nemen. We maken mensen ervan bewust dat men zelf de keuze moet maken om intrinsiek gemotiveerd, de gecreëerde ruimte te benutten en in te stappen op de geschetste beweging. Iedereen wordt de keuze geboden om in te stappen en zijn/haar rol écht in te nemen in het dagelijkse werk. Tracé creëert zo, vanuit gelijkwaardigheid, het bewustzijn van de mogelijkheden of de onmogelijkheden tot identificatie met de organisatie, de afdeling of het eigen werk.

Ontwikkeling

Tracé verdiept zich in deze fase in houding- en gedragsverandering op de niveaus mens, leven en werk. U krijgt een dieper besef van antwoorden op vragen als:
- Wat is mijn potentieel?
- Waar ligt mijn kracht?
- Wat is mijn ware identiteit; mijn authenticiteit?
- Waarin schuilt mijn passie?
Om als mens verbinding te kunnen maken met de omgeving en zo te ontdekken wat effectief gedrag is en hoe u dat kunt ontwikkelen in de context werk, privé en leven.