Vaardigheden voor de leidinggevende

Leiding geven

Leidinggeven is ondersteunen en inspireren. Van zowel de individuele medewerker als van het team waaraan je leiding geeft. De eigen stijl van leidinggeven en mogelijke alternatieve stijlen en de verschillen tussen mensen en situaties vragen inzicht en vaardigheid om professioneel te kunnen leidinggeven.

Handvatten voor de leidinggevende

De training Vaardigheden voor de Leidinggevende is gericht op het ontwikkelen van het palet aan stijlen en vaardigheden om in verschillende contexten, met verschillende medewerkers en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen denken en handelen. De diverse handvatten ten aanzien van coachen en begeleiden, ontwikkeling, functioneren en beoordelen, corrigeren en probleemoplossing worden uitgewerkt. Vanuit een analyse van de eigen stijl van leidinggeven, worden door de deelnemers aangedragen praktijkcases uitgewerkt. Zo leren de deelnemers met en van elkaar door daadwerkelijk de praktijkcases in simulaties te beleven en in te trainen. Daarbij worden de handvatten voor de leidinggevende aangereikt.

Resultaat

Als leidinggevende heb je een scala aan inzichten en vaardigheden ontwikkeld waarmee je zelfverzekerd jouw medewerkers en het team optimaal kunt aansturen, kunt motiveren en de professionaliteit kunt ontwikkelen.